Schilderwerk

Aannemersbedrijf Veenendaal verzorgd schilderwerk en daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor verschillende soorten gebouwen en projecten als monumentale panden, V.v.E’s, woningcorporaties, scholen, kantoren en woningen
De vaklieden beheren alle facetten van het schildersvak, zoals onderhoud / renovatie / monumentaal schilderwerk, behangen, diverse wand afwerkingen en beglazingswerkzaamheden

Wanneer is mijn schilderwerk verouderd ?
Vertonen uw kozijnen barsten en scheuren? Barsten en scheuren in het hout ontstaan door een sterke werking, veroorzaakt doordat water plaatselijk kan indringen. Barsten komen vooral voor op liggende delen van kozijnen en de hierop aansluitende raam- en deurstijlen. scheuren komen voornamelijk voor in de lengterichting van de houtdraad.
Zijn er open verbindingen ontstaan in uw kozijnen? Door het zwel- en krimpgedrag van het hout kunnen verbindingen van kozijnen uit elkaar getrokken worden, waardoor naden ontstaan, die vocht toelaten. Hierdoor ontstaat houtrot. Komt vooral voor bij de aansluitstijlen tussen de kozijnen en dorpels.
Poedert de verf af van uw kozijn, raam en/of deur? Door de UV-straling wordt de verf in de loop van de jaren aangetast. Op den duur komen pigmentdeeltjes los aan de oppervlakte te liggen. Dit verschijnsel heet afpoederen.
Heeft u uw huis gecontroleerd op houtrot? Door vocht, schimmels en zuurstof kan hout worden aangetast, waarbij de sterkte en duurzaamheid verloren gaan. Houtrot ontstaat wanneer vocht langdurig ‘vrij spel’ heeft op de ondergrond. Let op: dit kan van buitenaf, maar ook heel goed van binnenuit zijn. Bijvoorbeeld door een bouwkundig gebrek.

Voordeel voor particulieren
Tot in ieder geval 1 januari 2011 kunnen huiseigenaren van huizen die ouder zijn dan 15 jaar profiteren van een beduidend lager BTW tarief dan de gebruikelijke regeling, 6% in plaats van 19%.

Dit betekent dat huiseigenaren, maar ook bewoners van huurwoningen, studentenflats, bejaardentehuizen en verpleeg- en zorginstellingen profiteren van deze verlaging van 13% op de kostprijs van het schilderwerk.